Het complex is klaar

Alle onderstaande foto's tonen het afgebouwde complex. Het heeft lange tijd geduurd voordat alle details klaar waren maar het resultaat mag er zijn.

De Croesestraat nu weer twee rijrichtingen en aan beide zijden parkeerplaatsen. Tevens zijn er enkele bomen geplant. Helemaal aan het eind (nabij Balijeplein) is ook een recycle punt ingericht.
Het gehele complex gezien vanaf de hoek Amaliadwarsstraat/Croesestraat. Het fietspad dat rechts langs het complex loopt, gaat dwars door het Vondelparc (zie foto's verderop).
De ingang aan de Jacob Westerbaenstraat. Dit is dus de entree vanuit het Vondelparc.
Vanuit de Amaliadwarsstraat kijkend richting de ingang van het Vondelparc. Dit is een fietsroute richting de binnenstad.
Hier het Vondelparc gezien vanuit het complex. Links twee scholen, rechts twee appartementen complexen.
De binnenstraat nu voorzien van enige verfraaiing.
Vanuit de binnenstraat kijkend over de binnentuin richting de hoogbouw.
De binnentuin voorzien van bodembedekker. Als het regent wordt al het regenwater via de goten in de tuin afgevoerd. Een spectaculair gezicht!
De laagbouw gezien vanuit de hoogbouw. Onderaan is nog een deel van de binnentuin te zien.
Het complex gezien vanaf de hoek Croeselaan/Balijeplein.
Middenop het Balijeplein.
De entree van de hoogbouw en de Open Universiteit (huurder van de kantoren).
Ook de Vondellaan is heringericht. Laden/lossen, fietsers en winkelend publiek nu goed gescheiden.
 
De achterzijde van het complex gezien vanaf de galerij.
De achterzijde gezien vanaf het schoolplein.
De achterzijde gezien vanaf het schoolplein.
De parkeergarage, volop in gebruik. Hier het gedeelte onder de hoogbouw.
De parkeergarage onder de laagbouw.